Reglement

Klassen helikopter vliegen in Nederland.

In Nederland is er binnen het wedstrijdvliegen met modelhelikopters  verschillende klassen t.w. F3C en F3N.
Dit wordt vanuit de Federation Aeronautique International (FAI) georganiseerd.
In Nederland verzorgt de KNVvL deze wedstrijden.
De beide klasse’s zijn ook weer onderverdeeld in een expert en instap klasse, afhankelijk van je niveau kan je een keuze maken tussen de instap klasse, sportklasse genoemd, of de expert klasse. 

Er is dus een duidelijk verschil tussen de F3C en F3N klasse.
F3C is gericht op het precies vliegen van de figuren en bij de F3N is vooral creativiteit en spektakel de insteek.

Korte uitleg F3C:

  • FAI Expert klasse

Vliegen van 9 verschillende figuren, deze bestaan uit 2 hover figuren en 7 aerobatic figuren en dienen zo nauwkeurig mogelijk gevlogen te worden.
Een wedstrijddag bestaat uit 3 rondes van deze 9  van te voren vastgestelde figuren.
Er wordt gevlogen volgens de FAI reglementen en deze zijn wereldwijd identiek en worden door de FAI opgesteld. 
Het FAI document met regels en figuren staan in het de hierna volgende link.

sc4_vol_f3_helicopter_24_1.pdf (f3cn.org)

  • F3C sportklasse

Dit is de instap klasse en geschikt voor de piloten die het niveau van de expert klasse nog niet onder de knie hebben, ook hier vlieg je 3 rondes.
De insteek is, dat je meedoet aan het wedstrijd element, echter wel dien verstande, dat je vliegt wat je onder de knie hebt.
Uit de keuze lijst kan je 7 figuren kiezen waarvan minimaal 2 hover figuren en een maximale K-Factor van 12.5.
Mocht je alleen de brevet figuren machtig zijn, geen probleem, kies de hover figuren die je kunt, en je kan meedoen.
Een verplichting van 7 figuren is niet noodzakelijk, je vliegt wat je kan, later vlieg je meer figuren waarvan minimaal 2 hover figuren en een maximale K-Factor van 12.5.

De lijst met keuze figuren staan in het te downloaden document onder ANNEX 5D.2

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knvvl/uploads/files/wedstrijdregelementen/SECTIE-5.4-helikopter-2020def.pdf?mtime=20200226000030

Kleine uitleg  F3N:

  • FAI expert klasse

F3N bestaat uit 3 verschillende onderdelen.
In grote lijnen is dit precies hetzelfde als de meeste 3D wedstrijd formats die er nu zijn. 

De set manoeuvres is de eerste ronde bij F3N.
Hier worden 7 figuren gevlogen die gekozen worden uit een van ten voren bekende lijst.
Met behulp van een caller worden deze figuren gevlogen.
Voor deze ronde heb je maximaal 8 minuten.

In de subcommissie vergadering 2024 is besloten dat de set manoeuvre ronde 2x gevlogen wordt op een wedstrijddag waarbij de “best of 2” meetelt voor het wedstrijdresultaat. In deze youtube video worden alle F3N set manoeuvres getoond.

Dan is er de freestyle, die tussen de 3 minuut 20 en 3 minuut 40 duurt.
Hierbij is het de bedoeling dat je zelf je vlucht bepaalt.
In het FAI document wordt beschreven hoe punten verdiend kunnen worden tijdens de freestyle.
Dit is een goede richtlijn waarin je je eigen freestyle kan voorbereiden.

Als laatste is er de flight to music.
Dit heeft dezelfde opbouw als de freestyle, maar nu is het de bedoeling dat de helikopter op muziek vliegt.
Daarom gelden er ook dezelfde richtlijnen om punten te scoren met de flight to music. Dit onderdeel duurt ook tussen de 3 minuut 20 en 3 minuut 40.

Wat moet ik kunnen om mee te kunnen doen?
Om een redelijke score te krijgen in F3N wedstrijden is het handig als je tenminste 8 figuren van de set manouvres kan.
Dit is al een goede basis voor het flight to music en freestyle. 
Daarnaast is het handig om een beetje op muziek te kunnen vliegen, zodat je een mooie flight to music kan maken.
Het is daar belangrijker OP de muziek te vliegen, dan met muziek.
De moeilijkheid van de gevlogen figuren is dus niet de bepalende factor met de flight to music.

De lijst met keuze figuren staan in het te downloaden document van de FAI website via de volgende link.

sc4_vol_f3_helicopter_24_1.pdf (f3cn.org)

  •  F3N Sport klasse

Dit is de instap klasse en geschikt voor de piloten die het niveau van de expert klasse nog niet onder de knie hebben.
Ook hier vlieg je 3 rondes.
2 rondes met 7 vrije figuren uit de keuze lijst met een maximale K-factor van 26 voor alle figuren en 1 ronde freestyle, 2 minuten vrije keuze figuren .

In volgende pdf staan de figuren waaruit gekozen kan worden:

https://www.f3heli.nl/wp-content/uploads/2022/08/FIGURENLIJST-F3N-SPORTKLASSE-2022.pdf